Haskap, hageblåbær og kirsebærbusk.

Vi har egen Facebook gruppe for druer, en for haskap (honningbær) og en samlet for hageblåbær og dvergkirsebær.

Det viser seg at en del ikke leser kunngjøringer øverst på FB gruppene, hvor det står mye viktig informasjon.

Dessuten forsvinner mange interessante spørsmål/svar ganske raskt langt ned i gruppeoversikten og blir vanskelig tilgjengelig.

Vi håper at dette alternativet gjør det enklere å finne viktig informasjon om diverse bærsorter.

Alt om haskap står til å begynne med, deretter info om blåbær og til slutt om kirsebærbusk (dvergkirsebær)Vi selger småplanter av haskap, hageblåbær og kirsebærbusk som småplanter i 0,7 liters potter, dvs 9x9x10 cm firkantpotter.

Pris per småplante er 150 kr. Ved kjøp av minst 16 småplanter er stk pris 130 kr, for minst 48 planter, 100kr. Pris etter avtale for større bestillinger.

Planter kan gjerne hentes i Asker eller Nittedal etter avtale.

Ved forsendelse må det kjøpes minst 3 planter.

Forsendelse med inntil 16 planter per eske, maks 10 kg, koster 300kr.

Bestilling sendes på epost til arild@druer.org. Fint om navn, adresse,epost og mobilnr kan skrives samlet.

Vanligvis kommer plantene fram i god behold,siden de pakkes godt inn, men en må regne med litt brekkasje pga

Postens behandling av eskene, noe vi ikke kan ta ansvaret for.

Arild Syversen arild@druer.org 90608796.HaskapHaskap (honningbær, Lonicera Caererulea, honeysuckle,

blåbärstry, maibær) er opprinnelig en viltvoksende bærbusk

som blant annet finnes i Japan, Sibir og Canada.

Gjennom foredling av de viltvoksende variantene er det de

siste 20 årene blitt utviklet mye bedre sorter som er svært interessante både for hageeiere og yrkesdyrkere.

Denne foredlingen har i stor grad funnet sted i land

som Japan, Russland, Canada og USA.

Haskap har blitt dyrket i mange land en del år, men bærsorten ble først godkjent til bruk i EU og Norge i 2019 som matplante.

Plantene er vinterherdige til -45 C. De starter opp veldig tidlig om våren. Grønne skudd om våren er imidlertid herdige til -16C og de gul- hvite blomstene, som er veldig attraktive for humler og bier, til -8C. Etter blomstring tåler plantene mindre frost. Ofte kan det være snø på bakken mens busken er i blomst og har grønne skudd. Siden bærene også modner svært tidlig, kan Haskap dyrkes i større utstrekning i Norge enn andre bærsorter, dvs lenger mot nord, i kalde innlandsstrøk, i høyereliggende områder og langs kysten. Plantene er lite utsatt for sykdommer og skadedyr og er veldig greie å dyrke. De foretrekker mye sol, litt fuktighet i jorda, men ikke for mye vind.
Bærene er blå og mer eller mindre avlange. Sortene vi anbefaler har størrelse som hageblåbær, 1,4 g til 2,8g og med lengde inn til 3 cm for avlange bær. De har en god og søt-syrlig smak som kan minne om blåbær med litt preg av solbær eller bringebær. Noen sorter, særlig eldre sorter, har ofte mindre bær og mer bitter og syrlig smak, og de er da ikke så godt egnet som spisebær. Det er viktig at en lar bærene henge på busken ca 10-15 dager etter at de er helt blå, for at de skal få en god smak. Bærene er helt gjennomfarget, ikke grønne innvendig, når de er modne. De inneholder inntil 20 veldig små frø som er myke og ikke merkes når de spises. De kan lagres i inntil 2 uker i kjøleskap og egner seg utmerket til spisebruk, frysing, saft, juice, vin, likør og smaktilsetning i kaker, pai, is mm

Bærene har veldig høyt innhold av a-vitamin, flere av b-vitaminene, pektin, tanniner, svært mange mineraler, like mye c-vitamin som solbær, mye anticyaner, phenoler og vel dobbelt så mye antioksidanter som skogsblåbær og er derfor det sunneste bæret som finnes. Innholdet i bærene totalt er høyt anerkjent til forebyggelse mot kreft, hjertesykdommer og diabetes, ja til og med mot aldring. Blad og unge skudd har i folkemedisinen vært brukt mot diverse sykdommer. Buskene er veldig greie å dyrke. De får full avling etter ca 5 år, litt avling allerede det andre året og kanskje en liten smak den første sommeren. Etter 5 år bør en gjerne kutte noen av de eldste greinene ned til 0,1 til 0,3 m, fjerne utoverliggende skuddd og tynne litt midt i busken hvis den er veldig tett. En bør ikke fjerne for mange skudd. Buskene får en høyde på ca 1,4- 2 m og bredde på 1,2-1,8m. Ved håndplukking og frittstående busker anbefales planteavstand på1,3 -1,5 m og radavstand 2,5-3 m. Som hekk med håndplukking passer det med planteavstand på en meter. Dyrkes de i rader med henblikk på mekanisk høsting i stor målestokk bør planteavstanden være 0,5-0,7m og radavstanden 3-4 m.Haskapplantene kan få beskjeden vekst de to første årene. For å få god vekst bør en gjøre følgende: Ved planting setter en planten 3-5cm dypere enn den står i potta. Det er viktig å holde jorda rundt plantene fri for ugrass. Jevnlig og ganske ofte gjødsling fra april og helt til slutten av august, men ikke for store doser hver gang er gunstig de 2-3 første årene. Seinere er det bare nødvendig med 2-3 gjødslinger til og med juni. Hold jorda jevnt fuktig. Vær forsiktig med ugrasskyffel, siden mye av rotmassen ligger like under jordoverflaten. Fjerning av blomster og kart gir bedre vekst. Ompotting i 2 l potter som plasseres langs lun solrik sørvegg1-2 måneder før utplanting på voksestedet, gir en rask start for plantene.

Haskap er også godt egnet til dyrking i potter eller kasser med minst 12 liters potter for utvokst plante.

Haskapbusker likner litt på rips og hageblåbær i vekst, form og størrelse. De trives best på en solrik vokseplass og bør som andre vekster ikke plantes der det er mye vind. Avlingen varierer, men på nye sorter er den på 2-5kg fra 5 år gamle planter på 1,5 m avstand. For større områder kan en regne med 1000 kg per dekar Haskap trives fint i mange forskjellige jordarter og har ikke problemer i jord med forskjellig surhetsgrad. Ph verdi på 5-8 går fint mens det optimale er 6-7. Fugler er derimot et problem. Plantene må dekkes med bærnot når de første bærene begynner å bli blå. Ved utvalg av sorter har vi lagt vekt på gode spisebær, opprett vekst, produktive planter og god resistens mot sykdommer.
Haskapbusker trenger krysspollinering for å få en god avling. De bør ha en avstand på maks 4 meter for å sikre god pollinering. For god pollinering må sortene ha ganske lik blomstringstid og dessuten være kompatible, dvs ikke i nær slekt. En må derfor ha minst to sorter, men vi anbefaler å plante minst 3 sorter for å få større avling og større bær.

De tidlig blomstrende sortene Jugana, Sinij Utes, Vostorg, Candy Blue, Blue Banana og Aurora blomstrer omtrent samtidig og pollinerer hverandre bra.

Sortene Blizzard, Beast, Beauty, Giants Heart, Blue Treasure og Strawberry Sensation blomstrer litt seinere og pollinerer hverandre bra.


HASKAPSORTER.


Det foredles nye og bedre haskapsorter i mange land, slik at bærkvalitet, bærstørrelse,

produktivitet, vekstform og andre viktige egenskaper blir stadig bedre. Vi selger i 2022

sorter fra Russland, Canada og USA


.

Sinij Utes (Blue Rock) er en russisk sort fra Tomsk i Sibir.

Buskene har en moderat til kraftig vekst. Bærene veier 1.6 g,er avlangeog har n utmerket søt-syrligsmak. Avling er ca 3,5kg per busk og sorten er gnet tilmekanisk høsting. Bærene modner tidlig i jordbærsesongen.

Pollineres bra av andre sorter med tidlig blomstring.


Jugana er en russisk sort fra Tomsk i Sibir.

Buskene får en høyde på ca 1,5 m og bredde på ca1,8 m. Plantene får en god forgreining. Bærene veier 1,4 g og har en veldig god og søt smak. Avling per busk er ca 3 kg. Godt egnet til mekanisk høsting. Pollineres av andre sorter med tidlig høsting. Bærene modner i begynnelsen av jordbærsesongen.
Vostorg (Delight) er en russisk sort fra Tomsk i Sibir.

Buskene har moderat vekst og får en høyde og bredde på ca 1,8 m. Moderat forgreining. Bærene er avlange, ca 3 cm, og veier 1,6 g. De har en harmonisk søt, litt syrlig smak. Bærene modner jevnt og egner seg bra til transport. Egner seg også godt til mekanisk høsting siden bærene ikke faller av så lett. Ca 3 kg per busk. Modner i begynnelsen av jordbærsesongen. Pollineres bra av andre sorter med tidlig blomstring.
Candy Blue (Lawina) er en russisk sort fra Sibir.

Buskene har en moderat og opprett vekst. Bærene er avlange, ovale, litt sylindriske i formen og veier ca 1,7 g. Bærene er faste selv som fullmodne, og de har en utmerket søt-syrlig smak med høyt sukkerinnhold i bærene. Avling per busk er ca 3 kg. Bærene modner veldig jevnt og henger god fast på busken. De modner tidlig i jordbærsesongen og egner seg bra til mekanisk høsting. Pollineres av andre sorter med tidlig blomstring.
Blue Banana er en sort fra Arkansas i USA.

Buskene blir vel 1,5 m høye og brede. De har en opprett vekst med mange greiner. Gjennomsnittsavling er på ca 4 kg per plante. Bærene modner midt i jordbærsesongen. De blir ca 3cm lange med en vekst på 1,4 g, og de har en søt, god smak. Bærene kan høstes maskinelt. Pollineres av andre tidlig blomstrende sorter.
Aurora er en kanadisk sort fra Saskatchewan.

Buskene har en opprett og kompakt vekst. De får en høyde på1,8 m og bredde på 1,2 m. Bærene er avlange med en vekst på1,9g. Søt og god smak.Plantene er produktive, ca 4 kg per busk. Godt egnet til mekanisk høsting. Bærene modner midt i jordbærsesongen. Pollineres bra av andre sorter som har tidlig blomstring.
Boreal Blizzard er en kanadisk sort fra Saskatchewan.

Buskene er produktive med opprett vekst og stive greiner. Bærene er svært store, 2,8g, med utmerket søt smak. De er faste og egner seg også godt til mekanisk høsting. Beast, Giants heart og andre sorter med sein blomstring er gode pollensorter, Strawberry Sensation, Blue Treasure og Beauty er gode pollensorter. Blizzard og Aurora er søskensorter og pollinerer hverandre dårlig.
Giants Heart er en sort fra Arkansas i USA.

Buskene blir ca 1,5 m høye og brede. Opprett kraftig vekst med god forgreining. Bærene er 2,5 til 3 cm lange med en vekt på 2,2 g. De har en god søt-syrlig smak. Avling ca 4 kg. Bærene modner i starten av bringebærsesongen. Blizzard, Beast og andre seintblomstrende sorter er gode pollensorter.
Boreal Beast er en kanadisk sort fra Saskatchewan.

Buskene har opprett vekst med stive greiner. Bærene veier ca 1,9g. De har en veldig søt og god men ikke så aromatisk smak. Godt egnet til mekanisk høsting. Pollineres av andre seintblomstrende sorter. Har lang blomstringstid, så Beast egner seg veldig godt som pollensort. Bærene modner i begynnelsen av bringebærsesongen.
Boreal Beauty er en kanadisk sort fra Saskatchewan.

Buskene har stive greiner med kraftig opprett vekst. Bærene er ovale og hjerteformete med vekt på 2,6 g.De har god smak med fast fruktkjøtt. Stor avling, godt egnet til mekanisk høsting. Bærmodning litt ut i bringebærsesongen. Gode pollensorter er Beast, Blue Treasure og Strawberry Sensation.
Blue Treasure er en sort fra Arkansas i USA.

Buskene blir ca 1,5 m høye og brede. Produktiv sort med kraftig vekst. De store, søte og ovale bærene modner litt ut i bringebærsesongen. Bærene veier ca 2,6 g. Beast, Beauty og Strawberry Sensation er gode pollensorter.
Strawberry Sensation er en hakapsort fra Arkansas i USA.

Buskene får en høyde og bredde på ca 1,5m. Opprett vekst med mange greiner. Produktivsort med en avling på ca 3,5 kg per plante. Gode pollensorter er Beast, Beauty Blue Treasure. Bærene har en oval for, vekt ca 2,4 g og lengde på ca 2 cm. Bærene modner litt ut i bringebærsesongen.


Hageblåbær

Hageblåbær er en surjords plante. En Ph verdi på ca4,5-5 er gunstig. Ved planting er det derfor fordelaktig å tilføre rhododendron jord, minst 40 liter, og grave plantehullet ca 30-40cm dypt. For at Ph verdien skal holde seg lavkan en om våren tilføre gullgjødsel NPK12-4-18 og rhododendrongjødsel på forsommeren. For å få større bær og avling, er det viktig å plante minst to, helst tre sorter i nærheten av hverandre.

Plantene er ikke så tørkesterke, så det er viktig med tilstrekkelig vanning. Røttene går ikke dypere enn 40 cm, og en del av røttene ligger nær overflaten. Det er derfor viktig å være forsiktig med ugraskyffel.

De første årene er det viktig å fjerne svake og utoverliggende skudd nærbakken, for å få en bærbusk med opprett vekst og plukkehøyden litt opp fra bakken. Etter 5-6 år er buskene ca 1,5 til 2 m høye, og det er viktig med litt foryngelses skjæring. Dvs at en skjærer bort litt av de eldste skuddene nær bakken og fjerner noen av de svake og utover liggende skuddene, særlig de i lav høyde.

Fuglene er veldig glad i bærene, så det er nødvendig å dekke buskene med bærnot. Bærene er veldig sunne og inneholder mye antioksidanter mm som er verdifullt i et sunt kosthold.

Vi selger syv sorter som har omtrent samme blomstringstid og som derfor pollinerer hverandre bra.Earliblue får busker som blir ca 1,5 m høye. De har opprett vekst og stive greiner. Bærene er saftige modner allerede fra 5. August i Asker. De er vel middels store, seinere i sesongen litt mindre, og de har en god, søt smak. De er ikke så holdbare som bær fra litt seinere sorter. Plantene er herdige ned mot -30C.
Hannas Choice får busker med opprett vekst, stive greiner, og de blir nesten 2 m høye. Bærene er middels til store, er faste og har en veldig god og søt smak. De modner i Asker fra ca 10. august. Plantene er herdige ned mot -30C.
Meader, ikke for salg i 2022, plantene har en kraftig opprett vekst med stive greiner, og de får en høyde på nesten 2 m. Passer i områder med litt kjølig klima. Konsentrert modning. Plantene er veldig produktive. Bærene er store, velsmakende, og de modner fra 10.august i Asker. og er herdige ned mot -30C.
Spartan har opprett vekst med stive greiner, og plantene får en høyde på 1,6m. Den første halvdelen av avlingen har veldig store bær. Utmerket smak på bærene som modner fra ca 10. august i Asker. Plantene er herdige ned mot -25C.
Patriot får busker med opprett vekst og som blir ca 1,5 m høye. Bærene er store og har en aromatisk og god smak. Plantene er produktive og klarer seg godt i et litt kjøligere klima. Mer tolerant for fuktig jord enn andre sorter. Bærene modner fra ca 15. august i Asker og buskene er herdige ned mot vel -30C.
Toro, ikke for salg 2022, har kraftig opprett vekst og buskene blir ca 1,8 m høye. De store bærene vokser i store klaser. Bærene har utmerket smak og modner konsentrert, slik at en ofte kan høste 5-10 bær i et drag. De modner fra ca 20. august i Asker. Buskene er herdige ned mot -20C.
Blue Crop er en sort som dyrkes mye. Buskene har en kraftig vekst og blir nesten 2 m høye. Bærene er store med veldig god smak og de modner fra ca 20. august i Asker. Sorten er veldig produktiv. Plantene trives ikke så godt i fuktig og tung jord. Herdig ned mot -25C.


Kirsebærbusk (dvergkirsebær)

Kirsebærbusken Carmine Jewel er en kanadisk sort fra Saskatchewan.

Buskene blir bare 2- 2,5 m høye. Plantene er herdige ned mot -40Cog bærene modner i Asker i siste halvdel av juli, dvs tidligere enn frukttrærne Fanal og Skuggemorell. Sorten er en krysning mellom kirsebærbusk fra Mongolia og morellsort. Plantene er selvpollinerende og riktbærende.

Kirsebærene har litt søtere smak enn andre sorter, så når bærene er mørkerød-sorte, synes mange de er ok som spisebær. Men de må betraktes som kirsebær med svært gode egenskaper til syltetøy,saft mm, ikke som moreller.

Bærene er litt mindre enn Fanalbær, men til gjengjeld er er steinene mindre, så innholdet av fruktkjøtt og saft blir det samme. Buskene kan plantes på 2 m avstand som selvstendige busker og på 1,5 m avstand som hekk.

Fuglene er veldig interesserte i kirsebærene, så buskene må dekkes med bærnot, noe som er mye enklere enn for dekking av kirsebærtrær. Samme krav til jord, gjødsling og vanning som for frukttrær.
Som vi ser av bildene er Carmine Jewel en veldig dekorativ busk under blomstringen.

Det er viktig at en ikke høster kirsebærene for tidlig, siden bærene er fullmodne først når de mørkerød eller sorte.

Fuglene er interesserte i bærene lenge før de er modne, så det er veldig viktig at de dekkes med bærnot noen uker på forhånd.